Ga direct naar


MarketingExcellenceScan: wat u krijgt

De MarketingExcellenceScan is opgedeeld in twee hoofdonderdelen. Het eerste gedeelte gaat in op het commercieel effectueren van de organisatie, de zogenaamde marketingeffectiviteit. Het tweede gedeelte gaat in op het succesvol innoveren door het creëren van waarde voor de klant, ook wel het vermogen tot waardecreatie genaamd. De MarketingExcellenceScan verkent de onderdelen zowel op strategisch als operationeel niveau.

 

Marketingeffectiviteit

Voor het hoofdonderwerp ‘marketingeffectiviteit’ hebben we de focus gelegd op de mechanismen die nodig zijn om een succesvolle commerciële organisatie te hebben. De scan gaat dus niet in op de vraag "hoe succesvol is onze organisatie ten opzichte van de markt? " maar op de vraag welke processen of mechanismen uw organisatie heeft om het succes te beïnvloeden. De mechanismen die de marketingeffectiviteit beïnvloeden zijn:

1. verkoopeffectiviteit;
2. marktstrategie;
3. concurrentiestrategie;
4. distributie;
5. prijsstelling;
6. communicatie.

 

Vermogen tot waardecreatie

Voor het hoofdonderwerp het ‘vermogen tot waardecreatie’ hebben we, net zoals bij de marketingeffectiviteit, de focus gelegd op de mechanismen die nodig zijn om tot succesvolle waardecreatie te komen.

1. actuele status waardetoevoegingen;
2. marktgerichte cultuur;
3. marktgerichte organisatie;
4. marktinformatie;.
5. marktgedreven innovatie.

 

Marketingeffectiviteit en vermogen tot waardecreatie

Succesvolle organisaties hebben een goede balans tussen het effectueren van het bestaande en het creëren van het nieuwe.
Het effectueren van het bestaande gaat over het realiseren van een effectieve commerciële organisatie om marktposities op te bouwen en te verdedigen.
Het creeren van het nieuwe gaat over het realiseren van innovaties of het creëren van waarde, om uit de prijzendruk en eindige PLC’s te komen.

Deze balans vindt u ook terug in de hoofdonderdelen van de scan. Het eerste gedeelte van de scan gaat in op de marketingeffectiviteit. Hierbij wordt gekeken of uw organisatie de ontwikkelde producten en/of diensten  voldoende commercieel uitnut. Het tweede gedeelte van de scan gaat in op succesvol creëren van waarde voor de klant.

Noodzaak tot het verbeteren van uw marketing

De noodzaak om uw marketing te verbeteren bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds is uw concurrentie intensiteit van belang en anderzijds is uw onderscheidend vermogen van belang.
In de scan wordt verkend in hoe groot de urgentie is om uw marketing te verbeteren. 


Meer weten?

Wilt u meer weten over waardecreatie en innovatie in de industrie? Verdiept u zich dan in dit boek.

Met deze uitgave wil de Stichting Techniek en Marketing inzicht verschaffen in de wijze waarop de marketingfunctie kan bijdragen in de groei van uw onderneming. Meer informatie en bestellen>>.